Thursday, November 3, 2011

Teamwork @ Kerja berpasukan
Kerja berpasukan bermaksud kerjasama antara pengurus/ketua jabatan yang bertanggungjawab merancang , manakala kakitangan menjalankan tanggungjawab dengan baik

1. Satu suasana dan persekitaran yang kondusif

2. Usaha mempertingkatkan tahap kepuasan pelanggan

3. Mempertingkatkan kualiti dan prtoduktiviti perkhidmatan

4. Mempertingkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan sistem serta prosedur kerja

5. Mempertingkatkan prestasi kewangan, imej dan daya saing organisasi

6. Mempertingkatkan kompetensi modal insan

7. Mengurangkan kos dan pembaziran, kecacatan dan kesilapan

8. Melakukan penandaarasan

No comments:

Post a Comment